Mogelijke oorzaken van psychosen (o.a.)

- erfelijke aanleg
- langdurige psychische overbelasting ('burn out')
- manie en manisch-depressieve stoornis
- dementie
- schizofrene aandoeningen
- overmatig alcohol- en/of drugsgebruik ('delier')

In de praktijk gaat het vaak om een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

Terug naar psychose