Behandeling van patiënten met één of meer psychische klachten die is gebaseerd op psychologische en/of psychiatrische technieken, waarbij de relatie tussen de behandelaar -(klinisch) psycholoog, (psycho)therapeut, (mentale) coach of psychiater- en de patiënt een belangrijke rol speelt. Van al deze behandelaars mogen alleen psychiaters (= medisch specialist) medicijnen voorschrijven.

Behandelingsmethoden (o.a.):
- cognitieve gedragstherapie: bij bepaalde denk-aandoeningen
- interpersoonlijke therapie: bij ingrijpende verandering in of verlies van een relatie
- gedragstherapie: bij gedragsproblemen in bepalde omstandigheden
- gezinstherapie: bij psycho-sociale problemen binnen het gezin
- groepstherapie: voor patiënten met dezelfde of vergelijkbare problemen die daarover met elkaar willen praten
- psycho-dynamische psychotherapie: bij patiënten met verdrongen aandoeningen of onbewuste conflicten die het aangaan van relaties bemoeilijken
- psycho-analyse: om de persoonlijke en/of relationele oorsprong van bepaalde psychische aandoeningen op te sporen

zie ook:
- psychische problemen
- psychische aandoeningen

Terug naar behandeling van psychische aandoeningen