Tekort aan het enzym pyruvaat-dehydrogenase-comlex met als gevolg een verminderde productie van energie in de mitochondriën van de lichaamscellen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Spierzwakte, spiercoördinatieproblemen die lopen vrijwel onmogelijk maken, achterstand in de geestelijke ontwikkeling, hersenmisvormingen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- een speciaal verrijkt dieet kan soms tot verbetering van de symptomen leiden

zie ook: pyruvaat

Terug naar stofwisselingsaandoeningen