Aandoening met steeds terugkerende aanvallen van zwellingen van de huid en slijmvliezen, die gepaard gaat met jeuk, roodhuid (= erytheem) en/of bultjes (= urticaria).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
De zwellingen zijn waarschijnlijk het gevolg van een allergische reactie (door contact met allergenen, waaronder medicijnen) of anafylactische reactie (vrijkomen van histamine in de weefsels).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling oorzaak: achterhalen welke allergische stof (= allergeen) het oedeem veroorzaakt
- medicijnen: anti-histaminica, corticosteroïden

zie ook: allergie

Terug naar angio-oedeem