Tijdelijke samentrekking van bloedvaten (= vasospasmen) vooral in vingers en tenen bij kou of emoties. Deze vaataandoening komt voor bij 10-15% van de vrouwen en ca. 1% van de mannen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Witte tot blauwe (= cyanotisch) en soms pijnlijke vingers of tenen. Na een aanval wordt de huid tijdelijk rood door een plotselinge vaatverwijding (= reactieve hyperemie).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- onbekend (= primaire fenomeen van Raynaud)
- bekend (= secundaire fenomeen van Raynaud), zoals bijvoorbeeld gewrichtsreuma (= reumatoïde artritis).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: middelen bij perifere doorbloedingsstoornissen

Terug naar perifere doorbloedingsstoornissen