Terug (= re-) tot leven (= anima) brengen door:
(1) vergroting van het bloedvolume door middel van transfusie van bloed(vervangingsmiddel) na circulatoire shock of zwaar bloedverlies
(2) herstel van de pompwerking van het hart na hartstilstand: o.a. hartmassage, defibrillatie van het hart of hartlongmachine
(3) herstel van de ademhaling (bijv. na bijna-verdrinking) en zo nodig toedienen van extra zuurstof: o.a. mond-op-mond-beademing, zuurstof-slangetje in neus of hartlongmachine

zie ook:
- hartstilstand
- circulatoire shock
- hersen-infarct