Eiwit-structuren op de celwand van huid- (o.a. pijn- en druk-receptoren), weefsel- en orgaancellen die gevoelig zijn voor bepaalde bio-actieve prikkels.
Receptoren kunnen worden gestimuleerd (= agoneren) om een bepaald effect te bewerkstellingen of geblokkeerd (= antagoneren) om een bepaald effect te voorkómen.

Receptor-agonisten zijn lichaamseigen, chemische stoffen, zoals hormonen, of lichaamsvreemde stoffen, zoals medicijnen en vergiften, die de receptor na binding stimuleren (= agoneren) tot een bepaald effect.

Receptor-antagonisten of - blokkers zijn stoffen de zich binden aan receptoren maar zelf geen effect hebben. Hierdoor blokkeren (= antagoneren) ze de werking van stoffen die wel een effect hebben na binding aan een receptor.

zie ook: celwand

Terug naar medicijnen & werking