Overerving waarbij een niet dominant gen (bijv. het allel voor bruine ogen van de vader) niet tot uiting komt en het andere allel wel (bijv. het allel voor blauwe ogen afkomstig van de moeder). Het kind krijgt dan de blauwe ogen van de moeder.

zie ook:
- genen
- allelen
- homozygote overerving
- heterozygote overerving
- intermediaire overerving
- dominante overerving
- genotype
- fenotype
- gen-afwijkingen

Terug naar overerving