Reumatische aandoeningen zijn alle aandoeningen en klachten aan gewrichten, spieren en pezen met pijn en bewegingsbeperking, die niet het gevolg zijn van verwonding of letsel (niet-traumatisch).

Behandeling van reumatische aandoeningen

Het doel van de behandeling is snel en effectief ingrijpen, waarbij zo min mogelijk ziekteactiviteit wordt getolereerd.
In de praktijk wordt zo snel mogelijk begonnen met een 'disease modifying antirheumatic drug' (DMARD's). DMARD's onderdrukken de activiteit van RA, waardoor pijn, stijfheid en algemene malaise afnemen. Meestal wordt met methotrexaat of sulfasalazine begonnen, omdat de verhouding werkzaamheid-veiligheid bij deze middelen als het gunstigst wordt beschouwd. Bij onvoldoende effect komen andere DMARD's in aanmerking.

Voor het bestrijden van de pijn en ochtendstijfheid worden pijnstillers (NSAID's) gebruikt. Omdat NSAID's alleen de symptomen onderdrukken, maar niet de RA, worden ze bijna altijd in combinatie met andere antireumatica toegepast.
In een aantal gevalen is het gebruik van een glucocorticosteroid zinvol. Glucocorticosteroiden onderdrukken de ontstekingsmechanismen.

Relatief nieuw in de farmacotherapie zijn de biologische geneesmiddelen. RA is een ontremde ontstekingsreactie. Met name tumornecrosefactor-alfa (TNF-alfa) wordt aangewezen als de grote spil binnen de ontstekingscascade. TNF-alfa-antagonisten verminderen de effecten van TNF-alfa of doen deze teniet door te binden aan TNF-alfa of aan de TNF-alfa receptor op de doelwit cellen.

Bij farmacotherapie van RA zijn regelmatige controles van bloedbeeld en orgaanfucties noodzakelijk.

- Medicijnen: zie reumamiddelen


Let op!
De wijze van behandelen is sterk afhankelijk van het type reumatische aandoening en van de aard en ernst van de verschijnselen en klachten.

Vormen van reumatische aandoeningen

Mogelijke vormen van reumatische aandoeningen:
- Artritis (gewrichtsontsteking)
- Infectueuze artritis (gewrichtsontsteking door micro-organismen)
- Reumatoïde artritis (RA, gewrichtsreuma)
- Artritis psoriatica
- Juveniele idiopathische artritis (JIA)
- Artrose (gewrichtsslijtage)
- Bechterew (spondylitis ankykopoietica)
- Kristalartropathie (neerslag van kristallen in de gewichtsruimte): zie jicht
- SLE (systemische lupus erythematodes)
- Vasculitiden
- Weke-delenreuma (fibromyalgie)
- Sclerodermie (zie collageenziekten)

Zie ook:
- gewrichtsaandoeningen
- bindweefselaandoeningen
- auto-immuunziekten
- www.hebikreuma.nl

Terug naar ziekten