Infectieziekten veroorzaakt door ricketsia (= micro-organisme met bacterie- en virus-eigenschappen).

zie:
- ricketsiose
- vlektyfus
- rattenvlek-tyfus (= muriene vlektyfus)

Terug naar infectie-ziekten