Uit de woon-/leefomgeving verwijderen van stoffen die allergie kunnen veroorzaken (= allergenen).

Terug naar allergie-behandeling