Abnormale stand van de ogen waarbij één oog van de normale stand afwijkt en daardoor niet parallel staat aan het andere oog. De hersenen ontvangen als gevolg daarvan twee verschillende beelden van hetzelfde voorwerp. Dit betekent echter niet per se dat men dubbel ziet.

Onderscheiden worden:
- heteroforie: latent scheelzien, maar zelf-correctie is nog mogelijk
- esoforie: binnenwaarts scheelzien
- exoforie: buitenwaarts scheelzien

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Scheelzien, geen diepte zien, dubbelzien (= diplopie), blijvend gezichtsverlies aan één oog (= amblyopie), blindheid.

NB. Lichte vormen van scheelzien (= heteroforie) kunnen vaak door de hersenen zélf worden gecorrigeerd. Ook kunnen de hersenen één van deze beide beelden geheel onderdrukken, waardoor het dubbelzien verdwijnt. Op den duur kan dit echter tot blindheid leiden.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Spier-afwijking in de ogen (= non-paralytisch strabisme), oogspier-verlamming (= paralytisch strabisme), oogzenuw-aandoening, hersen-afwijking

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- oogdruppels
- aangepaste bril
- operatieve oog-correctie

zie ook: oog-aandoeningen

Terug naar aandoeningen van het gezichtsvermogen