Kleine klier die is gelegen vóór de luchtpijp (= tracea) onder tegen het strottehoofd (= larynx). De schildklier heeft een belangrijke invloed op de stofwisseling en op de hersenfunctie.
De schildklier-hormonen bevatten jodium. Om die reden is inname van voldoende jodium-houdend voedsel en/of gejodeerd keukenzout van groot belang voor een goede gezondheid.

Schildklier-hormonen:
- thyroxine (= T4) en trijodo-thyronine (= T3), die nauw betrokken zijn bij de regulatie van de groei en stofwisselingssnelheid)
- calcitonine, dat -samen met het bijschildklier-hormoon (= parat-hormoon)- betrokken is bij de regulatie van de calcium- en fosfaat-stofwisseling (o.a. bot-vorming).

zie ook: schildklier-aandoeningen

Terug naar hormonale stelsel