Ontsteking (= itis) van de schildklieren (= glandula thyroidea).

Mogelijke vormen (o.a.)
- Hashimoto-thyroïditis (= ziekte van Hashimoto) Dit is de meest voorkomende vorm van Schildklier-ontsteking met als gevolg hypothyroïdie (= ziekte van Gull).
- subacute granuloma thyroïditis
Vermoedelijke viraal (= veroorzaak door een virus): begint vaak met keelpijn, lichte koorts, pijnlijke kaken, oren, draaien van de hals, overmatige productie van schildklier-hormonen (= hyperhyroïdie)
- 'stille' lymfocytaire thyroïditis: meestal direct na de bevalling, vergrote schildklier, vaak eerst toename (= hyperhyroïdie) en dan afname (= hypothyroïdie) van de productie van schildklier-hormonen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de ontsteking.
- hypo-thyroïdie: thyromimetica
- hyper-thyroïdie: thyrostatica

Terug naar schildklier-aandoeningen