Psychische aandoeningen die worden gekenmerkt door het voorkomen van psychosen, en verminderd of verlies van contact met de werkelijkheid en achteruitgang van het algemeen functioneren.

Schizofrene aandoeningen worden onderverdeeld in:
- schizofrenie
- schizo-affectieve aandoeningen
- schizo-freniforme aandoeningen
- schizo-typische persoonlijkheidsstoornissen

Terug naar psychische aandoeningen