Schizofrenie is een verzamelnaam voor alle ernstige en langdurige, psychische aandoeningen met de volgende hoofdkenmerken:

(1) gedurende tenminste 6 maanden:
- aanwijzingen (= prodromale verschijnselen, zoals concentratie- en informatie-verwerkingsstoornissen en verminderd sociaal aanpassingsvermogen, voor een volgende aanval
- een acute psychotische periode van tenminste 1 maand
- na de psychotische periode treden rest-verschijnselen op.

(2) verminderd functioneren: het individuele (o.a. zelf-verzorging) en sociale functioneren (o.a. sociale contacten, werk) zijn duidelijk minder dan vóór of aan het begin van de aandoening het geval was.

Schizofrenie komt in enigerlei vorm bij ongeveer 1 op de 100 mensen voor.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- vormen
- behandeling
- psychotische aandoeningen

Terug naar schizofrene aandoeningen