Mogelijke behandelingen van schizofrenie (o.a.):
- medicijnen: waaronder anti-psychotica, angst-dempende middelen (= anxiolytica) en anti-depressiva
- psycho-therapie
- opname voor kortere of langere tijd onder psycho-therapeutische begeleiding

NB.
- De behandeling van schizofrenie is sterk afhankelijk van aard, ernst en duur van de psychische verschijnselen.
- De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van 'pillen', 'praten' en (meestal tijdelijke) 'opname'.
- Tijdens de behandeling spelen leefwijze en leefomgeving een zeer belangrijke rol bij het herstel.

Terug naar schizofrenie