Mogelijke verschijnselen bij schizofrenie (o.a.):
- verlies van plezier in het leven (= anhedonie)
- denk-stoornissen
- waanvoorstellingen (= hallucinaties)
- overtuigingen die niet op waarheid berusten (= wanen)
- bizarre gedachten
- chaotisch of vreemd gedrag (bijv. opgewonden, kinderlijk, verstijfd, ongepast, overdreven)
- afvlakking van emoties (= vervlakt affect)
- spraakarmoede
- vermijden van oogcontact
- motivatie-verlies
- gebrek aan doorzettingsvermogen
- gevoel van doelloosheid en zinloosheid
- problemen met het normale functioneren
- sociaal isolement
- verstoord contact met de werkelijkheid

Terug naar schizofrenie