Mogelijke vormen van schizofrenie zijn o.a.:
- paranoïde schizofrenie: vooral wanen en vreemde geluiden horen en in mindere mate onsamenhangende spraak en emotionele stoornissen
- hebefrene of gedesorganiseerde schizofrenie: vooral onsamenhangende spraak en gedrag en verstoorde of vervlakte emoties
- katatone schizofrenie: vooral verstoord motorisch gedrag
- ongedifferentieerde schizofrenie: combinatie van bovengenoemde verschijnselen.

Terug naar schizofrenie