Alle gedragingen waarbij op de een of andere wijze, hetzij direct of indirect, de geslachtsorganen betrokken zijn. In welke mate seksuele gedragingen wel of niet worden geaccepteerd, wordt bepaald door de sociaal-culturele groep waartoe men behoort (= seksuele moraal) en door allerlei wettelijke bepalingen en beperkingen.

NB. De manier waarop seksuele gedragingen in het openbaar, maar ook in de intieme sfeer, (mogen) worden beleefd, wordt sterk bepaald door de wetten en de geschreven en ongeschreven gedragsregels (= seksuele moraal) van de cultuur, religie en/of (sub)groep waartoe men behoort.

zie ook:
- culturele verschillen
- seksuele aandoeningen
- soa (= seksueel overdraagbare aandoeningen, geslachtsziekten)