Hieronder vallen alle seksuele gedragingen en handelingen die niet worden getolereerd of geaccepteerd door de gemeenschap en/of zijn verboden door de wet omdat zij anderen schade kunnen berokkenen.
Afwijkend seksueel gedrag komt -voor zover bekend- veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ook is er vaak sprake van meerdere seksuele aandoeningen tegelijk.

Mogelijke vormen van niet getolereerde en/of verboden seksuele (= ontuchtige) handelingen (o.a.):
- aanranding: sexuele omgang tegen de wil van de ander; meestal onder bedreiging en/of met geweld
- exhibitionisme: seksuele opwinding door het tonen van de eigen geslachtsdelen aan vreemden (bij mannen: potlood-venten)
- incest: seksuele omgang met bloedverwanten; met name tussen volwassenen en kinderen onder de 16 jaar; vaak onder psychische druk en/of lichamelijke bedreiging
- masochisme: seksuele opwinding door zelf-pijniging
- pederastie: seksuele voorkeur van volwassen mannen voor jongens jonger dan 16 jaar (zie ook ontucht)
- pedofilie: seksuele voorkeur voor kinderen jonger dan 16 jaar (zie ook ontucht)
- polygamie: geregelde seksuele omgang met meer dan één persoon van het andere geslacht
- sadisme: seksuele opwinding door pijniging van anderen
- sexisme: discriminatie op grond van het geslacht
- seksuele intimidatie: vanuit een dominante of machtspositie seksueel getinte gebaren of opmerkingen maken naar anderen
- sodomie: seksuele omgang met dieren
- verkrachting: seksuele gemeenschap afdwingen tegen de wil van de ander (meestal met geweld)
- voyeurisme (= gluren): seksuele opwinding door bij stiekem kijken naar de seksuele omgang van anderen

NB.
- De mate waarin seksuele gedragingen wél of niet worden geaccepteerd of getolereerd hang sterk af van de groep, gemeenschap, geloof en/of cultuur waartoe men behoort (= seksuele moraal) of waarin men verkeert en van de heersende wettelijke bepalingen daaromtrent.
- Reizigers en vakantiegangers moeten er ernstig rekening mee te houden dat de acceptatie van seksuele gedragingen van land tot land zeer sterk verschilt. In sommige landen staan zware straffen op seksuele overtredingen en vergrijpen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- psychofarmaca (meestal anti-depressiva)
- opname/opsluiting in psychiatrische kliniek (tbs)

zie ook:
- ontucht
- seksuele aandoeningen

Terug naar seksuel gedrag