Hiermee worden seksuele gedragingen bedoeld die niet door iedereen worden geaccepteerd en vaak onnatuurlijk of tegennatuurlijk worden genoemd.
De mate waarin bepaalde seksuele neigingen, opvattingen en gedragingen worden afgewezen, getolereerd of geaccepteerd wordt sterk bepaald door de seksuele gedragsregels (= seksuele moraal) van de groep waartoe men behoort of waarbinnen men verkeert.

Mogelijke vormen van seksuele gedragingen die ook in de Westerse landen verschillend worden geaccepteerd (o.a.):
- aseksualiteit: ontbreken van enige seksuele activiteit
- biseksualiteit: sexuele omgang met personen van beide geslachten; de meeste heteroseksuelen hebben tijdens hun leven ook één of meer homoseksuele ervaringen gehad
- fetisjisme: seksuele opwinding door voorwerpen
- groepsseks (= orgie): seksuele omgang tussen drie of meer persoenen
- homoseksualiteit: seksuele omgang met personen van hetzelfde geslacht: een groot deel van de bevolking heeft tijdens het leven één of meer homoseksuele ervaringen; ca. 5-10% van de bevolking vertoont tijdens het leven regelmatig of uitsluitend homoseksueel gedrag
- masturbatie (= zelfbevrediging, onanie, aftrekken, vingeren): naar schatting 95% van alle mannen en 80% van alle vrouwen masturbeert regelmatig
- promiscue gedrag (= promiscuïteit): steeds wisselende seksuele contacten. Een groot gevaar van promiscue gedrag is het oplopen of overdragen van een seksueel-overdraagbare aandoening (SOA), zoals chlamydia, syfilis en HIV/AIDS.
- travestie (= transvestie): zich openlijk in kleding van het andere geslacht vertonen

NB.
- Ook in de Westerse samenleving bestaan in allerlei kringen, zoals christelijke, joodse en islamitische, minder tolerante tot streng afwijzende opvattingen over niet-heteroseksuele gedragingen.
- Met name in allochtone gemeenschappen kan de confrontatie met Westerse seksuele opvattingen en gedragingen ernstige verwarring veroorzaken aangaande de waarde en betekenis van de eigen opvattingen daaromtrent.
- Reizigers en vakantiegangers dienen er ernstig rekening mee te houden dat de acceptatie van seksuele gedragingen van land tot land, van cultuur tot cultuur zeer sterk van elkaar kunnen verschillen. In sommige landen staan zware straffen op seksuele vergrijpen.
- Confrontatie met minder tolerante of afwijzende opvattingen over seksuele neigingen en gedragingen, bijvoorbeeld thuis, in kerk of moskee of op school, kan vroeg of laat tot psychische, seksuele en ook lichamelijke problemen leiden bij personen met afwijkende seksuele neigingen, opvattingen en/of gedrag.

Mogelijke behandelingen van psycho-seksuele problemen (o.a.):
- psychotherapie
- psychofarmaca, waaronder met name anti-depressiva)

zie ook: voorbeelden

Terug naar seksueel gedrag