Psychische klachten, verschijnselen (= symptomen), aandoeningen en stoornissen met een sexuele oorzaak of een seksuele component.

Psycho-seksuele klachten kunnen o.a. het gevolg zijn van:
(1) lichamelijk-seksuele aandoeningen (= seksuele dysfuncties) met als speciale vormen:
- impotentie
- gender-problemen (= gender-identiteitsstoornissen)
- transseksualiteit
(2) angeboren seksuele geaardheid (= 'nature') welke bepaalt of men vrouw of man is (= geslacht), zich vrouw of man voelt (= gender), tot welk geslacht men zich het meest voelt aangetrokken (o.a. heterofilie, homofilie, bifilie) en de frekwentie en mate waarin met seksueel opgewonden kan geraken (o.a. a-filie, hyper-seksualiteit)
(3) culturele opvoeding en leefomgeving = 'nurture') die de morele en wettelijke seksuele omgangsvormen bepaalt, d.w.z. welke seksuele neigingen en gedragingen als normaal of (ten onrechte) 'natuurlijk' en welke als abnormaal, afwijkend of (ten onrechte) 'onnatuurlijk' moeten worden beschouwd.

NB. In de Westerse cultuur kan het volgende onderscheid worden gemaakt in de acceptatie van seksueel gedrag (N.B. Deze opsplitsing kan van gemeenschap tot gemeenschap, religie tot religie en subcultuur tot subcultuur sterk verschillen!):
- min of meer geaccepteerde seksuele neigingen en gedragingen waarvan -met name in de Westerse cultuur- wordt aangenomen dat ze de gemeenschap niet schaden
- wettelijk verboden/niet geaccepteerde seksuele gedragingen (= parafilie├źn, seksuele perversiteiten, seksuele taboes) waarvan wordt aangenomen dat ze de gemeensschap schaden.

zie ook:
- ink indicatie 2819]lichamelijk-seksuele aandoeningen
- seksueel gedrag

Terug naar psychische aandoeningen