Alle problemen die zich kunnen voordoen bij de geestelijke en/of lichamelijke beleving van seksualiteit. Met name tijdens de hormonale overgangsfasen (puberteit, adolescentie en overgang) doen zich -meestal tijdelijk- seksuele problemen voor.

zie ook: seksuele aandoeningen