Alle morele verboden die binnen een bepaalde (sub)cultuur bestaan met betrekking tot de beleving van seksualiteit.

zie:
- verschillend geaccepteerde seksuele gedragingen
- niet geaccepteerde en verboden seksuele gedragingen