Een gezonde en regelmatige nachtrust is een belangrijke voorwaarde voor een uitgerust gevoel overdag. Tijdens de slaap komen lichaam en geest tot rust waardoor we de volgende dag in staat zijn weer op een normale manier te functioneren. Ofschoon de meerderheid van ons gemiddeld zeven tot acht uur slaap per nacht nodig heeft zijn er ook kortslapers die aan vijf uur genoeg hebben of langslapers waarvoor tien uur slaap per nacht maar net voldoende is. Een normale slaap bestaat uit vier tot vijf slaapcycli van ongeveer anderhalf uur. De diepe slaap, vooral belangrijk voor het herstel van lichaam en geest, speelt zich met name tijdens de eerste cycli af. Vandaar dat kortslapers toch voldoende uitrusten. Tijdens de laatste cycli worden de perioden met oppervlakkige slaap of REM- of droom-slaap langer. Het is dan ook normaal in de latere uren van de slaap enkele malen (bijna) wakker te worden. Ouderen slapen in het algemeen oppervlakkiger en worden daardoor ook vaker wakker.
Een gezonde nachtrust wordt dus niet zozeer bepaald door het aantal uren slaap of het aantal keren wakker worden per nacht, maar door het gevoel overdag uitgerust en fit te zijn.
Slaapmiddelen bij een slaapstoornis zijn slechts in een enkele situatie zinvol en dan nog alleen bij kortdurend (enkele dagen) gebruik. Na twee weken neemt de werking af en kun je eraan verslaafd raken. Uiteindelijk slaap je met je slaapmiddel slechter dan daarvoor maar kun je er door de verslavende werking niet meer mee stoppen.