Tijdelijke verstoringen van de voortstuwende beweging (= peristaltiek) van de slokdarm.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Pijnlijke samentrekkingen van de slokdarmwand (= spasmen), met name 's nachts of bij lichamelijke inspanning scherpe onder het borstbeen, op langere termijn slokdarm-verwijding (= achalasie), slikstoornissen. De pijnklachten kunnen lijken op die van angina pectoris.

Oorzaak
Verstoorde geleiding van zenuwprikkels in de slokdarmwand. Hierdoor zijn de bewegingen van de slokdarmwand niet meer goed gecoördineerd, waardoor geen voortstuwing van voedsel plaatsvindt. In ca. 30% van de gevallen functioneert dan ook de sluiting van de slokdarmringspier (= -sfincter) tussen slokdarm en maag niet goed.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- gladde spier-ontspanners, zoals nitraten, anticholinergica (= para-sympathico-lytica) en calcium-antagonisten
- pijnstillers (soms sterke)
- endoscopische (ballon-matige) of operatieve verwijding van de slokdarm

Terug naar slokdarm-aandoeningen