Lichamelijke klachten of aandoeningen waarbij de patiënt zelf een psychische oorzaak uitsluit, daarvan niet wil weten en/of die hevig ontkent.
In het algemeen zijn somatoforme klachten die de patiënt beschrijft ernstiger dan op grond van een lichamelijke ziekte zou mogen worden verwacht.

Onderscheiden worden o.a.:
- conversie-stoornissen: lichamelijke klachten die lijken op een bepaalde neurologische of andere aandoening met een psychologische oorzaak die door de patiënt wordt ontkent.
- somatisatie-stoornissen: combinatie van lichamelijke klachten, zoals bijv. pijn, maag-darm-, neurologische en seksuele klachten ?vaak in combinatie met angst en depressiviteit- waarvan de psychische oorzaak door de patiënt wordt ontkend.
- hypochondrie: de patiënt is er op basis van bepaalde, vaak onduidelijke lichamelijke klachten van overtuigd dat hij/zij aan een ernstige ziekte lijdt en daar mogelijk dood aan zal gaan.

Mogelijke behandelingen
- psycho-therapie
- psycho-farmaca

NB.
- De behandeling van somato-forme aandoeningen is meestal niet eenvoudig omdat de patiënt onbewust niet meewerkt aan het achterhalen van de ware oorzaak en de ware aard van de klachten.
- Omgekeerd kunnen lichamelijke aandoeningen, zoals bijv. kanker of invaliditeit, ook tot ernstige psychische klachten leiden, zoals bijv. angst en depressiviteit. Behandeling van de klachten is dan mogelijk door begeleiding, psychotherapie en, zo nodig, anti-depressiva, angst-onderdrukkende middelen (= anxiolytica) en stemmingsverbeterende middelen, zoals lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®) en carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®).

zie ook: psycho-somatische aandoeningen

Terug naar psychische aandoeningen