Cellen die nog niet zijn gespecialiseerd, maar zich onder invloed van specifieke groeifactoren kunnen delen tot elk willekeurig celtype (o.a. rode bloedcellen), weefsel (o.a. huid) of embryo's (= klonen). Dit wordt multipotent genoemd.
Stamcellen groeien via zo genoemde voorlopercellen uit tot volwassen stamcellen, die weer kunnen uitgroeien tot weefsels, organen of complete organismen. Dit proces is echter zeer complex, verloopt betrekkelijk langzaam en laat zich moeilijk sturen.

zie ook:
- typen
- stamcel-onderzoek
- recombinant-DNA-techniek

Terug naar gen-technologie