Aantasting van het long-bindweefsel (= long-fibrose) door regelmatig of veelvuldig inademen van fijn stof.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- vermijden van fijn stof
- verlichting van de klachten
- toedienen van extra zuurstof

zie ook: vormen

Terug naar long-aandoeningen