Mogelijke vormen van stoflong (o.a.):
- antrakose (steenkool, roet)
- asbestose (asbest-deeltjes)
- bauxiet-long (bauxiet-stof)
- berylliose (beryllium-stof)
- dorserslong (graanstof tijdens dorsen)
- ftisis (zie tuberculose)
- silicose (kiezel-deeltjes: 'mijnwerkerslong')
- tabacosis pulmonum (tabaksstof)

Terug naar stoflong