Normale of gezonde stress, zoals bezorgdheid, examenstress en angst voor een negatieve uitslag m.b.t. gezondheid of baan, wordt gezien als een natuurlijke reactie die nodig is om allerlei, mogelijk bedreigende, situaties het hoofd te kunnen bieden. Normale stress leidt o.a. tot een energiek gevoel, grotere alertheid en verbeterd concentratievermogen. Hierdoor nemen zowel de geestelijke als lichamelijke prestaties toe.

Behandeling van stress

Beschikbare behandelingen van stress:
(1) Voorkomen van stress:
- Regelmatig leven
- Voldoende slapen/rusten
- Voldoende beweging en ontspanning
- Problemen tijdig oplossen
- Zo mogelijk vermijden van (bekende) stress-oproepende situaties
(2) Medicijnen:
- Lichte stress: kalmerende middelen (sedativa)
- Stress met hartkloppingen en/of bloeddrukverhoging: b├Ęta-blokkers
- Stress met maag/darmzweren: antacida en peptische middelen
- Stress met spanningshoofdpijn (zie aldaar)
- Stress door verhoogde spierspanning: benzodiazepinen

Overmatige stress

Overmatige stress is een geestelijke en lichamelijktoestand als gevolg van acute en/of langdurige, overmatig psychische belasting die het normale functioneren belemmert.

Mogelijke symptomen:
Gespannen, jachtig en druk gevoel, kort en/of slecht slapen, spanningshoofdpijn, spierpijn, en (verergering van) hart- en vaataandoeningen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Ernstige persoonlijke en/of relatieproblemen, langdurige grote werkdruk, ernstige ziekte van dierbare, aanhoudende, vage of specifieke bedreigingen zoals onbestemde angsten, etc.

Let op! Stressgevoelens worden van persoon tot persoon zeer verschillend en uiten zich daarom zeer verschillend. Hierdoor is ook de behandeling van persoon tot persoon zeer verschillend.

Post-traumatische stress (stress na ingrijpende gebeurtenis)

Post-traumatische stress is angst na een eerdere, ongelukkige ervaring, bijv. plotseling overlijden van een dierbare of een ongeluk (trauma). De angsten treden vooral op na herinnering of na het herinnerd worden aan het ongelukkige voorval.

Bijkomende symptomen:
Al dan niet bewuste herbeleving van de ongelukkige gebeurtenis, nachtmerries, slaap- en concentratiestoornissen en lichamelijke klachten.

Beschikbare behandelingen:
- Psychotherapie: gespreks- en gedragstherapie
- Medicijnen: benzodiazepinen, angstdempende middelen en antidepressiva van het type SSRI

Zie ook:
- angst
- zenuwachtigheid
- overspannenheid
- burn-out
- angst-aandoeningen

Terug naar psychische problemen