Gezwel (= tumor) in strottenhoofd. Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De vijf-jaar overlevingskans is ca. 90% bij behandeling in het eerste stadium en ca. 25% in het 4e stadium.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Heesheid (meestal eerste symptoom) door aantasting van de stembanden, slikproblemen, knobbel in hals (als gevolg van uitzaaiing naar een hals-lymfeklier), stemverlies

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Roken en overmatig alcoholgebruik

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- 1e stadium: bestraling
- latere stadia: operatieve ingreep, met gehele of gedeeltelijke verwijdering van het strottenhoofd en de stembanden (met stemverlies)
- stemherstel-fase: o.a. slokdarmspraak (aanleren), spraakknop tussen luchtpijp en slokdarm, elektrolarynx (= buisje dat tegen hals wordt gedrukt)

NB. Bij stemherstel wordt de spraak in alle drie de gevallen, net als normale spraak, gevormd door gebruik van de mond, neus, tanden, ton en lippen. De spraak klinkt echter wel kunstmatig en vaak zwak.

zie ook: kanker

Terug naar strottenhoofd-aandoeningen