Vergrote (= hyperplasie) schildklier of schildklier-gezwel waardoor meer (= hyperthyroïdie) of minder (= hypo-thyroïdie) schilklierhormonen worden geprodcuceerd.

zie:
- hyper-thyreoïdie (o.a. ziekte van Graves-Basedow)
- hypo-thyroïdie (o.a. ziekte van Gull)

Terug naar schildklier-aandoeningen