Over elkaar schuren en/of op elkaar klemmen van tanden en kiezen. Dit gebeurt meestal in de slaap.

Mogelijke verschijnselenb (o.a.)
Storend geluid voor bijvoorbeeld partner tijdens de slaap, slijten van tanden en kiezen, afbreken van tandstukjes, afwijkende gebitstand

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Slecht sluitend gebit, gespannenheid, overmatig alcoholgebruik

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- alcoholgebruik beperken
- beschermem zacht kunststoffen gebit gedurende de nacht
- ontspanning om stress te verminderen
van psychotherapie
- correctie van de gebitstand

Terug naar tandheelkundige aandoeningen