Vermogen tot beschadiging of misvorming (teros = monster) van de ongeboren vrucht (= embryo = foetus) tijdens de zwangerschap.

Teratogene bijwerkingen van medicijnen kunnen tijdens de zwangerschap leiden tot:
- abortus (= miskraam)
- misvormingen van de vrucht
- voortijdige en/of moeilijke bevalling
- lichamelijke en geestelijke ontwikkelingsstoornissen na de geboorte

Of een medicijn al of niet de ongeboren vrucht kan beschadigen is o.a. afhankelijk van:
- de werkingswijze (= werkingsmechanisme): om die reden mogen tijdens de zwangerschap o.a. geen medicijnen worden gebruikt die de celdeling remmen (= cytostatica, anti-kankermiddelen, chemokuur)
- hoogte van de dosering
- gemak waarmee het medicijn de placenta passeert, d.w.z. de ongeboren vrucht bereikt
- tijdstip van gebruik tijdens de zwangerschap
- individuele gevoeligheid voor de invloed van medicijnen tijdens de zwangerschap (= genetische aanleg)

zie:
- DES-dochters
- dysmelie (= softenon-syndroom)
- zwangerschap

Terug naar zwangerschap en medicijnen