Behandeling van een aandoening, ziekte of klacht met als doel een absoluut herstel of relatieve verbetering van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te bewerkstelligen.

Het doel van medische therapie is:
- preventief (= profylactisch): voorkómen van een ziekte (bijv. door inenting (= vaccinatie)
- causaal/curatief: volledige genezing (= cure)of herstel van de gezondheid door wegnemen van de oorzaak (= cause) van een aandoening, ziekte of klacht
- symptomatisch: verminderen of wegnemen van de pijnklachten (= palliatie) en/of andere verschijnselen (= symptomen
- risico-reductie: voorkómen (= preventie, profyaxe) of verminderen van de kans op complicaties
- combinatie van bovengenoemde behandelingen

Medische therapie wordt onderverdeeld in:
- medicamenteuze therapie: behandeling van een ziekte of klacht met medicijnen
- niet-medicamenteuze therapie: alle overige behandelingen

zie ook:
- indicatie
- contra-indicatie
- diagnose
- consult
- second opinion
- therapietrouw

Terug naar medisch beleid