Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding (= cerebrale ischemie) van een meestal klein gebied in de hersenen. Hierdoor krijgt dat gebied tijdelijk te weinig zuurstof (= cerebrale hypoxie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Tijdelijke vermindering of uitschakeling van bepaalde hersenfuncties (bijv. spraakproblemen, gezichtsstoornissen, bewusteloosheid of verlamming).
De neurologische uitvalsverschijnselen kunnen enkele seconden tot vele uren of enkele dagen duren. Daarna verdwijnen ze weer (= reversibel) en veroorzaken geen blijvende schade (= niet-invaliderend).
De aard, ernst en duur van de klachten zijn sterk afhankelijk van de plaats en de grootte van het getroffen hersengebied.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Tijdelijke afsluiting (= occlusie) van een hersenbloedvat door een atherosclerotische (= aderverkalking) of vaatkramp (= spastische vaatvernauwing).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- bloedverdunner: heparine (zo nodig en mogelijk)
- anti-depressiva (psychische nabehandeling)

zie ook: hersen-infarct

Terug naar hersenberoerte