Vernauwing (= stenose) van de opening van de tricuspidalis-klep tussen de rechter boezem (= atrium) en de rechter kamer (= ventrikel) van het hart. Hierdoor stroomt het bloed tijdens de samentrekking van het hart (= systole) minder gemakkelijk van de rechter boezem naar de rechter kamer.
Tricuspidalis-stenose gaat gepaard met een typische hartruis (hoorbaar via een stethoscoop), leidt tot typische veranderingen in het elektrocardiogram (= ecg) en is zichtbaar (verwijde rechter boezem) op een thorax-foto of hart-echo.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Algehele vermoeid, hartkloppingen, onaangenaam gevoel in de buik, lever-vergroting door bloedstuwing, ademnood (= dyspnoe) bij inspanning en later ook in rust, paarse blos, hartfalen, vocht in de longen (= long-oedeem), verhoogde druk in de longaders, boezemverwijding, springen van long-bloedvaten, bloed in het longweefsel, boezem-fibrilleren

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Aangeboren klep-afwijking (soms), acuut reuma (meestal) wat vaak tot vergroeiing van de klepslippen leidt, bloedstolsel (= trombus), gezwel op de hartklep (= myxoom)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkómen van acuut reuma (zie aldaar) met anti-biotica
- normalisering van hartritme-stoornissen: o.a. bèta-blokkers, digoxine (= Lanoxin®) en verapamil (= Isoptin®)
- invasieve verwijding van de klep-opening om de klepslippen van elkaar los te maken (ballon-valvuloplastiek)
- chirurgische klep-correctie of -vervanging door kunstklep (zeer zelden)

zie ook: tricuspidalis-klep

Terug naar hartklep-aandoeningen