Erfelijke aandoening waarbij de vrouwelijke celkern niet twee (= normaal) maar drie X-chromosomen bevat. De aandoening komt voor bij ca. 1 op de 1000 pasgeboren meisjes. Er zijn ook vrouwen bekend met 4 of 5 X-chromosomen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.):
- onvruchtbaarheid (niet per se, vrouwen met tripel-X-syndroom kunnen normale, gezonde kinderen krijgen)
- geestelijke ontwikkelingsachterstand (neemt toe met toenemend aantal extra X-chromosomen)

NB. De aandoening leidt niet per se tot afwijkingen omdat het extra X-syndroom wordt geïnactiveerd.

zie ook:
- trisomie
- chromosomen

Terug naar erfelijke aandoeningen