Meestal tijdelijke tekort (= -penie) van het aantal bloedplaatjes (= trombocyten), waardoor bloedingen kunnen ontstaan.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Langdurig bloeden, inwendige bloedingen, overmatig bleodverlies, bloedarmoede (= anemie)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Leukemie (= bloedkanker), overmatig alcoholgebruik, bepaalde vormen van bloedarmoed, bepaalde beenmerg-aandoeningen, lupus erythematodes (= LE), HIV-infectie, bijwerkingvan medicijnen (o.a. kinine, kinidine, bepalade antibiotica, goudverbindingen, rifampicine/Rifadin®/Rimactan®), heparine, operaties met veel bloedverlies

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandelen van de oorzaak (= causale/curatieve therapie)
- bedrust om uitwendige of inwendige verwondingen te voorkomen
- gebruik van het medicijn staken dat trombocytopenie veroorzaakt
- infusie met bloedplaatjes (= trombocyten).

zie ook:
- bloedplaatjes
- bloedstolling

Terug naar bloedstolling-aandoeningen