Kenmerken voor goedaardige tumoren is dat de kans dat ze op langere termijn uitzaaien betrekkelijk klein is. Uitzaaing valt echter niet altijd voor 100% uit te sluiten.

Mogelijke verschijnselen (o.a.):
Ontsierend (huid-tumoren!), irritaterend, pijnlijk, druk op omringend weefsel of organen
NB. Aard en ernst van de mogelijke verschijnselen en klachten zijn sterk afhankelijk van het tumortype en de ligging, groei-snelheid en omvang van de tumor.

zie ook: kwaadaardige tumoren

Terug naar tumoren