Fase van kanker vanaf het moment dat een oorspronkelijk of primair gezwel (= tumor) zich via het bloed of de lymfe kwaadaardige (= maligne) tumorcellen gaat verspreiden over de rest van het lichaam. Na uitzaaiing ontstaan elders in het lichaam nieuwe tumoren (= dochtergezwellen, secundaire tumoren, metastasen). Of en wanneer uitzaaiing zal plaatsvinden kan niet met zekerheid worden voorspeld.

NB.
Na uitzaaiing van een primaire tumor naar andere delen van het lichaam is de kans op herstel meestal aanzienlijk geringer dan vóór uitzaaiing. Om die reden is het erg belangrijk dat tumoren in een vroeg stadium worden ontdekt en -zo mogelijk- vroegtijdig worden verwijderd en/of behandeld met radio- en/of chemotherapie.
Om die redenen zijn zelf-diagnose (bijv. borstknobbeltjes) en regelmatige screening op tumoren erg belangrijk.

zie ook: kanker

Terug naar tumoren