Mogelijke oorzaken van urinewegstenen (o.a.):
- verhoogd calciumgehalte in de urine als gevolg van overmatige opname van calcium (= 'kalk') uit het voedsel of een overmatige afgifte van calcium door het botweefsel. Vaak is dan ook het calciumgehalte van het bloed verhoogd (= hyper-calciëmie).
- gewrichtsontstekingen (= artritis) waarbij calcium aan het bot onttrokken wordt (= bot-resorptie), toename van de bijschildklierfunctie (= hyperparathyroïdie) en kanker van het bind- en vaatweefsel (= sarcoom).
Als de oorzaak niet bekend is, wordt van idiopathische (= primaire of essentiële) hyper-calciurie gesproken.

Terug naar urineweg-stenen