Tijdens de ontwikkeling van een nieuw medicijn doet de fabrikant behalve naar de hoofdwerking ook veel onderzoek naar de veiligheid van dat middel.

Bij het onderzoek naar de veiligheid van een medicijn is o.a. het volgende van belang:
- een voorspelbare en betrouwbare werking in de opgegeven dosering
- geen te sterke (bij)werking bij een wat hogere, bijvoorbeeld dubbele dosering
- de mogelijke bijwerkingen zijn acceptabel
- geen of minimale beïnvloeding van het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen,
- de mogelijke wisselwerkingen zijn acceptabel
- toepasbaarheid wanneer ook sprake is van andere aandoeningen, zoals hart-, lever- en nierziekten
- gebruik voorafgaande aan en tijdens de zwangerschap, d.w.z. dat het medicijn niet schadelijk mag zijn voor de ongeboren vrucht
- toepasbaarheid tijdens de periode van borstvoeding, d.w.z. dat het medicijn niet schadelijk mag zijn voor de zuigeling
- geschiktheid van het medicijn voor jongeren
- geschiktheid van het medicijn voor ouderen

NB.
- Een nieuw medicijn komt pas op de markt (zelfzorg-medicijnen) en mag pas worden voorgeschreven (recept-medicijnen) als het is goedgekeurd (= registratie) door de Nederlandse (CBG, Rijswijk) of Europese Overheid (EMU, Londen).
- Ook nadat een nieuw (zelfzorg)medicijn op de markt verkrijgbaar is, wordt de veiligheid er van door artsen, apothekers, overheid en fabrikant bewaakt en zo nodig verder onderzocht (= PMS = 'post marketing surveillance')
- Voor ieder (zelfzorg)medicijn geldt dat de voordelen van het gebruik aantoonbaar moeten op wegen tegen de mogelijke nadelen.


zie ook:
- bijwerkingen
- wisselwerkingen (= interacties)
- zwangerschap en medicijnen
- borstvoeding en medicijnen
- verkeer, werk, sport, recreatie en medicijnen
- overdosering

Terug naar medicijnen