De vergoeding van medicijnen wordt geregeld door de zorgverzekeraars en de overheid. Met ingang van 1 januari 2005 is de volgende wettelijke vergoedingsregelingvan kracht:
Medicijnen die uitsluitend op recept worden verstrekt (= UR-geneesmiddelen) worden meestal volledig vergoed. Sommige recept-medicijnen worden echter slechts ten dele of (nog) helemaal niet vergoed.

NB.
- Omdat de voorzieningen in het zorgpakket van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar kan verschillen en ook omdat ook de vergoedingsregelingen nogal eens veranderen, is het verstandig om bij twijfel over de vergoeding contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

zie ook: vergoeding zelfzorgmedicijnen

Terug naar medicijnen

Bron:
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, december 2004