Hersengedeelte dat deel uit maakt van de hersen-stam (= truncus cerebri). De hersenstam verbindt het ruggemerg met het limbische systeem en de kleine (= cerebellum) en grote (= cerebrum) hersenen (= encefalon).

Terug naar hersenstam