Abnormaal vertraagde en/of bemoeilijkte ontlasting (= defecatie) door vertraging van het transport van voedsel door de darmen.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- behandeling
- naar (huis)arts?
- stoelgang

Terug naar darm-aandoeningen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Verstopping\", januari 2001
...