Minder goed (= verminderde scherpte of contrast) kunnen zien van voorwerpen, afbeeldingen of letters die zich dichtbij de ogen bevinden. Ouderdomsverziendheid (= presbyopie) is verziendheid die op middelbare en oudere leeftijd door veroudering van het oog is ontstaan.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- leeftijd (ca. 40 jaar en ouder): stijver worden van de ooglens, waardoor deze minder goed scherp gesteld kan worden op voorwerpen die zich dichtbij het oog bevinden
- hoornvlies-afwijkingen (= astigmatisme)
- lenstroebeling: verminderde gezichtsscherpte minder ongeacht de afstand

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandelen van de oorzaak (zo mogelijk)
- bril en/of contactlenzen met positieve lens

zie ook: slechtziendheid

Terug naar aandoeningen van het gezichtsvermogen