Vetten of lipiden worden door het bloed vervoerd in de vorm van vet/eiwit-complexen, de zogenaamde lipoproteïnen. De hoeveelheden lipoproteïnen zijn gekoppeld aan de totale hoeveelheid cholesterol in het lichaam.

Lipo-proteïnen worden onderverdeeld in:
- lipoproteïnen met zeer laag soortelijk gewicht (VLDL)
- lipoproteïnen met laag soortelijk gewicht (LDL, beta-lipoproteïnen)
- lipoproteïnen met gemiddeld soortelijk gewicht (IDL)
- lipo-proteïnen met hoog soortelijk gewicht (HDL)

NB.
- Hoge concentraties VLDL en LDL: grotere kans op hart- en vaataandoeningen.
- Hoge concentraties HDL: geringere kans op hart- en vaataandoeningen.

zie ook:
- bloedvet-normaalwaarden
- afwijkende bloedvetwaarden ('cholesterol')

Terug naar stofwisseling